ART GALLERY

Fotografia este un mod de a surprinde, de a conserva realitatea în ipostaze concrete, dar mai cu seamă noi şi intrigante. Ochiul artistului este cel care pătrunde dincolo de banalitatea şi stereotipia realităţii  pentru a-i explora partea sa ascunsă.  Arta de a mânui imaginile şi culorile transformă ceea ce apare normal şi evident în sugestii care pot înobila spiritul uman.


Marea

Ultima clipă înainte de eternitate


La răscruce