LITERARY PORTFOLIO

POEZIE

În perioada 2000-2007, am participat la concursuri literare şi am publicat numeroase poezii în Antologii literare. Primele poezii publicate în limba română, au apărut în Almanahul Bucovina Literară din 2004, iar recent mi-au apărut poezii în revista „Poezia”, 2007 (Iarnă) şi revista „Arcada”( nr. februarie). Un moment deosebit şi special a fost publicarea volumului de poezii, „Symbolum”, la Editura Junimea, în 2006.
Principalele teme abordate în scrierile mele poetice sunt condiţia poeziei şi a poetului, iubirea ca formă de împlinire personală şi cosmică, singurătatea existenţială, prin care se realizează o mai profundă conştientizare şi regăsire a condiţiei umane, timpul, care în scurgerea sa inexorabilă şi implacabilă, devine de fapt calea spre spaţii atemporale şi eterne.
Poeţii mei preferaţi sunt Emily Dickinson, Walt Withman, Nicolae Labiş, Nichita Stănescu.

NARATIVĂ

Realizările mele literare s-au concretizat în trei romane, toate scrise în limba italiană.
*
„Incertezze”( Incertitudini), istorie de iubire cu anumite elemente autobiografice
*
„Sirena” (Sirena), roman poliţist de natură psihologică
*
„Omega” (Omega), roman paranormal-filosofic, tradus şi în română.
Scriitorii mei preferaţi
Jules Verne, Frank Herbert, Philip K. Dick, F. Kafka

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu